Kjøpsbetingelser

kjopsbetingelser

Kjære kunde

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg fra visor.no. Kjøpsbetingelsene, sammen med bestillingen din og ordrebekreftelsen, utgjør til sammen avtalen mellom oss. Det er bare kunder som er over 18 år (myndige personer) som kan handle i nettbutikken vår. Hvis du er under 18 må du få en myndig person til å hjelpe deg.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på serveren vår, og vi er også samtidig bundet av din bestilling. Vi gjør spesielt oppmerksom på at bestilling av varer produsert etter mål ikke omfattes av angrefristloven. For at du alikevel skal kunne ha tid og se gjennom ordrebekreftelse for å sjekke at alt er riktig forsinker vi produksjons behandling på fabrikken med en dag. Dette gjør vi for at våre kunder skal ha mulighet for å oppdage eventuelle feil eller endre bestilling.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen. Ved forskjeller ber vi om å bli kontaktet umiddelbart og senest innen 12 timer etter ordrebekreftelse er mottatt.

Alle bestillinger blitt gjenomgått av oss manuelt før vi sender den til produksjon. Finner vi noe som er feil eller kan se feil ut settes bestilling på vent og vi tar kontakt per mail for eventuelt å få opplysninger bekreftet.

Leveringstid er oppgitt for hvert produkt og er veiledende.

Eventuelle helligdager kommer i tillegg.


Vi prøver å gi dere så riktig informasjon som mulig, men det kan likevel forekomme skrivefeil eller trykkfeil. Det kan bety at ordre ikke kan leveres til opplyste betingelser. I slike tilfeller vil vi ta kontakt for å endre eller kanselere ordren. Hvis vi er utsolgt for det du har bestilt vil du få beskjed om det, og bestillingen kan endres eller kanselleres. Opplysninger gitt i nettbutikken

Angående tekstilbilder kan de gjenngis forskjellig ut fra hvilken skjerm de vises på. Her anbefaler vi å bestille gratis tekstilprøver for å være sikker på å få ønsket farge.

Priser, gjelder kun salg fra nettbutikk.

Alle priser er inkl. merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi har gratis levering til nærmeste hentepunkt Postnord. Levering på dør mot et lite fast tillegg. For sendinger med pakke lengde over 2,4 meter er det hjemlevering eller det kan bli nødvendig å levere nærmeste terminal. I tilfelle gis egen beskjed om dette.

Utkjøring uten å få levert pakke.

Transportør vil ta kontakt før utkjøring av pakke. Om det alikevel blir bomtur og ny tur blir nødvendig er vi nødt til å belaste kunde for denne ekstra turen med Kr 250,00

Betaling

Du kan betale med bankkort, kredittkort eller PayPal. 
Faktura og konto betalinger administreres av Collector Bank eller Klarna Bank.

Collector Faktura
I samarbeid med Collector Bank AB, tilbyr vi faktura og delbetaling. Når du velger Collector som betalingsmåte får du hjem dine varer før du betaler. Du kan kun bestille til din folkeregistrerte adresse når du velger faktura eller delbetaling og du må være minst 18 år gammel når du bestiller. Faktura forfaller I løpet av 30 dager. En fakturaavgift på 39NOK tilkommer. Du kan siden velge å betale hele beløpet med en gang eller dele opp betalingen i mindre deler. For å delbetale kjøpet kreves at du inngår en kredittavtale med Collector bank før fakturaen forfaller til betaling. Dette gjør du enkelt ved å signere og sende inn kredittavtalen, se Mine Sider (minside.collector.no) for en beskrivelse av hvordan dette gjøres. Når du ingått kreditavtal kan du velge å delbetale opp til 36 måneder ved å betale minstebeløp som er angitt på fakturaen. Eksempel på effektiv rente ved delbetaling med kredittrente med 22 % og aviavgift på 39 NOK per måned: effektiv rente 45,8 % ved kredittbeløp på NOK 5 000 som nedbetales på 12 måneder. Total kredittkostnad NOK 1063. Totalt tilbakebetalingsbeløp NOK 6063 (gjennomsnitt/måned over 12 måneder = NOK 505).

Ved et kredittkjøp tas det på deg som kunde en kredittopplysning. Ved forsinket eller uteblitt betaling debiteres en avgift samt forsinkelsesrente.

For å se fullstendige vilkår for Collector Faktura se linkene nedenfor:

Alminnelige vilkår faktura og kontokreditt
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

 

Collector Samlefaktura
I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr vi delbetaling via samlefaktura. Når du velger å betale med faktura får du hjem dine varer før du betaler. Du kan kun bestille til din folkeregistrerte adresse når du velger Samlefaktura og du må være minst 18 år gammel når du bestiller. Alle kjøp som er gjort samme måned samles på en faktura som påfølgende måned sendes per post til din folkeregistrerte adresse. Betalingen kan du velge å dele opp på 36måneder. Fakturaavgift på 39 kroner tilkommer. For å delbetale kjøpet kreves at du inngår en kredittavtale med Collector bank før fakturaen forfaller til betaling. Dette gjør du enkelt ved å signere og sende inn kredittavtalen, se Mine Sider (minside.collector.no) for en beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Ved delbetaling beregnes kredittrente med 22 % og aviavgift på 39 NOK per måned. Eksempel: Effektiv rente 45,8 % ved kredittbeløp på NOK 5 000 som nedbetales på 12 måneder. Total kredittkostnad NOK 1063. Totalt tilbakebetalingsbeløp NOK 6063 (gjennomsnitt/måned over 12 måneder = NOK 505). 

Ved et kredittkjøp tas det på deg som kunde en kredittopplysning. Ved forsinket eller uteblitt betaling debiteres en avgift samt forsinkelsesrente.

For å se fullstendige vilkår for Collectors delbetaling med faktura se linkene nedenfor:

Alminnelige vilkår kontokreditt
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Collector Fast Delbetaling

I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr vi fast delbetaling. Når du velger Collectors fasta delbetaling sendes en faktura måneden som følger etter ditt kjøp. Følg din avbetalingsplan ved å betale inn det faste beløpet som fremkommer på din faktura. For å kunne benytte deg av Collectors delbetaling kreves at du må være fylt 18år samt inngår en kredittavtale med Collector Bank før fakturaen forfaller til betaling. Dette gjør du enkelt ved å signere og sende inn kredittavtalen, se Mine Sider (minside.collector.no) for en beskrivelse av hvordan dette gjøres. Alle ekstra omkostninger fremgår i kassen når du velger fast delbetaling. Ved et kredittkjøp tas det på deg som kunde en kredittopplysning. Ved for sen betaling eller uteblivende betaling debiteres et purregebyr og forsinkelsesrente. 

For fullstendige vilkår for Collectors fasta delbetalinger følg linkene nedenfor:

Alminnelige vilkår kontokreditt
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Levering.

Vi har valgt å bruke en transportører, Postnord til levering av deres bestillinger. Om pakken er over 2,4 meter vil den leveres som hjem levering.

Vi har risikoen for produktene inntil du får dem utlevert. Dersom leveringen av produktene blir forsinket i produksjon vil vi gi deg informasjon så fort vi får dette fra fabrikken, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis du i slike tilfeller ønsker å kansellere bestillingen, er det bare å sende oss en mail og gi beskjed. ( Se mer om forsinkelse i avsnitt "Forsinket levering" lenger ned i dette dokument). 

Ved mottak av pakke

Er pakken synlig skadet ved mottak skal dette meldes til den som leverer ut pakken og påføres utleveringskvittering. Vi kan aldri garantere skadefri levering men vi gjør vårt ytterste for å unngå dette. Det er meget viktig at mottatt pakke åpnes med en gang etter mottak og produkter sjekkes for eventuell skade. Om skade oppdages etter levering er det meget viktig at vi får beskjed umidelbart etter mottak av pakke. Postnord har en varslings grense på inntil 4 timer etter utlevering.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du med en gang undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Om noe ikke er i samsvar med bestilling, gi oss umidelbart beskjed.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene overbringes oss skriftlig til mail adresse kundeservice@visor.no. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesum eller deler av den tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde ). Har kunde betalt produkt og kjøpet heves vil tilbakebetaling skje senest inne 14 dager fra heving. Tilbekebetaling størrelse vil innkludere eventuelt betalt frakt.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Visor, betaler ikke Visor disse utgiftene.

Forøvrig henvises til Forbrukerrådets klageguide på denne linken. Klageguide

 

 

NB! Ved levering av samme tekstil på flere leveringer kan det oppstå forskjeller om leveringene får to forskjellige tekstil produksjoner. Dette er derfor ikke et godkjent reklamasjons grunnlag.

Angrerett.

Våre produkter produseres etter kundens oppgitte størrelser og standard angrerett bortfaller på spesilatilpasset produkt. Ved gjenomført bestilling godkjennes våre leverings betingleser og angrerett bortfaller når produksjon starter. Skulle du imidlertid angre kjøpet ber vi om hurtigst mulig tilbakemelding slik at vi kan prøve å stoppe produksjon. 

Eventuell retur av varer

Retur av varer kan kun gjøres ved forhåndsavtale. Visor vil ved slik avtale sende retur etikett som kunden fester på pakken og leverer den inn til Nærmeste Postkontor eller Postnord hentepunkt.

Eksempel på retur som godkjennes er om fabrikken har produsert feil ut fra bestilling. På størrelse har fabrikken et godkjent avvik på +/- 2mm. Om kunde oppgir feil mål vil ikke dette godkjennes som retur. 

Er det oppgitt og blitt laget produkt med feil mål i forhold til det som er ønsket oppfordrer vi til å ta kontakt med oss slik at vi kan se om det er mulig å endre noe eller om vi på andre måter kan hjelpe og finne en best mulig løsning.

Returkostnadene kan bli belastet kunde (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Tvist.

Oppstår det en tvist med kunde vil Visor AS forholde seg til Forbrukerklageutvalgets avgjørelse.
 

Personopplysninger, personvernerklæring.

Visor håndterer personopplysninger på en betryggende måte og i følge Norsk lov. For å lese mer om vår personvernerklæring trykk her

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. Gratis levering eller levering hjem mot fast fraktpris kommer i tillegg.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. 

Leveringstid oppgis per produkt på produkt siden .


Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.Eventuelle helligdager kommer i tillegg .

Forsinket Levering.

Vi jobber kontinuerlig med å levere så hurtig som mulig. Av og til kan det oppstå forsinkelser og vi vil informere kunder så godt som mulig om dette oppstår i produksjon eller lign. Visor er ansvarlig for å holde seg innenfor oppgitt leveringstid så lenge det ikke foreligger en såkaldt " Force majeure " ( ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør, streik og naturkatastrofer hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten.) Ved forsinket levering har kunde rett til å heve kjøpet og få tilbakebetalt eventuelt innbetalt beløp. En tilbakebetaling vil utføres senest 14 dager etter heving av kjøp. 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Visor, er ansvarlig for betaling av de ytelser Visor eller Visors samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Visors side.

Ekstraordinære forhold

Visor er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Visor godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Visors kontroll, og som Visor ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Visor er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Visors side.

Visor er heller ikke ansvarlig for brudd på rettningslinjer og informasjon gitt av Visor angående montering og eller bruk som kan føre til skader på andre byggningselementer. 

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisendringer.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Visor sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Visor.

                                                                                                                                                                                                                                                                Kjøpsbetingelser Ver. 8.5.2020