SALG på flere produkter. Benytt sjansen, gjør gode kjøp nå!

Kjøpsbetingelser

Kjære kunde

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg fra visor.no. Kjøpsbetingelsene, sammen med bestillingen din og ordrebekreftelsen, utgjør til sammen avtalen mellom oss. Det er bare kunder som er over 18 år (myndige personer) som kan handle i nettbutikken vår. Hvis du er under 18 må du få en myndig person til å hjelpe deg.

Bestillings- og avtaleprosess                                                                                                 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på serveren vår, og vi er også samtidig bundet av din bestilling. Vi gjør spesielt oppmerksom på at bestilling av varer produsert etter mål ikke omfattes av angrefristloven. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen. På grunn av kunders krav til hurtig levering overføres ordre så hurtig som mulig til fabrikken. Ordre kan ikke endres om fabrikken har startet produksjon av din bestilling. Om noe må endres er det viktig vi får beskjed om dette omgående.

Leveringstid er oppgitt for hvert produkt og er veiledende utsendelsesdato fra vårt varemottak.

Eventuelle helligdager kommer i tillegg.


Vi prøver å gi dere så riktig informasjon som mulig, men det kan likevel forekomme skrivefeil eller trykkfeil. Det kan bety at ordre ikke kan leveres til opplyste betingelser. I slike tilfeller vil vi ta kontakt for å endre eller kansellere ordren. Hvis vi er utsolgt for det du har bestilt vil du få beskjed om det, og bestillingen kan endres eller som siste løsning, kanselleres. 

Angående tekstilbilder kan de gjengis forskjellig ut fra hvilken skjerm de vises på. Avvik farge på skjerm og reel farge kan forekomme. Her anbefaler vi å bestille gratis tekstilprøver for å være sikker på å få ønsket farge.

Priser, gjelder kun salg fra nettbutikk.                                                                              

Alle priser er inkl. merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet kommer frem i kassen før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som frakt og eventuelle gebyrer. For sendinger med pakke lengde over 2,4 meter er det hjemlevering eller det kan bli nødvendig å levere nærmeste terminal. Transportør tar i tilfelle kontakt.

Utkjøring uten å få levert pakke. (Hjemlevering)                                                       

Transportør vil ta kontakt før utkjøring av pakke. Om det allikevel blir bomtur og ny tur blir nødvendig er vi nødt til å belaste kunde for denne ekstra turen med Kr 250,00

Betaling                                                                                                                                    

Du kan betale med de fleste typer betaling. Vi har valgt å legge alle typer betaling gjennom en tilbyder, Dintero som har meget høy sikkerhet. Når det gjelder de forskjellige type betalingsløsninger og hva som velges vil det være tilbyders regler som gjelder. 

Levering.                                                                                                                                   

Vi har per dato en transportører, Posten/Bring til levering av deres bestillinger. Om pakken er over 2,4 meter vil den automatisk leveres som Bring Cargo, hjem levering.

Vi har risikoen for produktene inntil du får dem utlevert. Dersom leveringen av produktene blir forsinket i produksjon vil vi gi deg informasjon så fort vi får dette fra fabrikken, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis du i slike tilfeller ønsker å kansellere bestillingen, er det bare å sende oss en e-post og gi beskjed. (Se mer om forsinkelse i avsnitt "Forsinket levering" lenger ned i dette dokument). 

Ved mottak av pakke. (meget viktig)                                                                                                             

Er pakken synlig skadet ved mottak skal dette meldes til den som leverer ut pakken og påføres utleveringskvittering. Vi kan aldri garantere skadefri levering, men vi gjør vårt ytterste for å unngå dette. Det er meget viktig at mottatt pakke åpnes med en gang etter mottak og produkter sjekkes for eventuell skade. Om skade oppdages etter levering skal dette rapporteres til oss umiddelbart samme dag som mottak av pakke. 

Undersøkelse av produktene                                                                                               

Etter mottak av bestilling forutsetter vi at mottatt varer sjekkes med en gang. Mottatt pakke eller pakker skal åpnes ved første mulighet for å sjekke innhold, om levering er som bestilt og for eventuelle skader som kan oppstå under transport. For eventuell transport skade henviser vi til avsnitt over her. Angående eventuell feil levering er det meget viktig å sjekke mottatte varer med en gang. Utsettes dette kan vi ikke garrantere tilsvarende vare levert på nytt på grunn av at tekstiler etc. byttes ut ca hvert tredje år for å kunne tilby de mest populære farger og kvaliteter.

Vi har nå også innført mulighet for å hente pakke på vårt varemottak i Oslo. Adresse er Østre Aker vei 24 B, Port 1. 0581 Oslo. Dette valget har ikke frakt kostnad. Om kunde i ettertid velger å omgjøre dette til å få bestilling tilsendt på en valgt adresse må vi legge til en frakt og behandlings kostnad på Kr 280,00 til hentested, Kr 370,00 for hjemlevering og Kr 550,00 om pakke er over 2,4 meter lang.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002                                        

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene overbringes oss skriftlig til mailadresse kundeservice@visor.no. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:

Holde kjøpesum eller deler av den tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde). Har kunde betalt produkt og kjøpet heves vil tilbakebetaling skje senest innen 14 dager fra heving. Tilbakebetalings størrelse vil inkludere eventuelt betalt frakt.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Visor, betaler ikke Visor disse utgiftene.

Forøvrig henvises til nettbasert klageportal (ODR). Trykk her for å komme til denne.

 

 

NB! Ved levering av samme tekstil på flere leveringer kan det oppstå forskjeller om leveringene får to forskjellige tekstil produksjoner. Dette er derfor ikke et godkjent reklamasjons grunnlag.

Angrerett.                                                                                                                              

Våre produkter produseres etter kundens oppgitte størrelser og standard, angrerett bortfaller på spesialtilpasset produkt. Ved gjennomført bestilling godkjennes våre leverings betingelser og angrerett bortfaller når produksjon starter. Skulle du imidlertid angre kjøpet ber vi om hurtigst mulig tilbakemelding slik at vi kan prøve å stoppe produksjon. 

På produkter som ikke endres eller spessialbestilles på mål har kjøper 14 dagers angrefrist.

Eventuell retur av varer                                                                                                     

Retur av varer kan kun gjøres ved forhåndsavtale. Visor vil ved slik avtale sende retur etikett som kunden fester på pakken og leverer den inn til Nærmeste post i butikk.

Eksempel på retur som godkjennes er om fabrikken har produsert feil ut fra bestilling. På størrelse har fabrikken et godkjent avvik på

Rullegardin +/- 5mm på bredden. Høyde kan noen ganger bli større en bestilling. Dette kommer av system og tekstil.

Plissegardin +/- 3mm på bredden. Ut fra type tekstil legger fabrikken til ekstra folder på høyden. Antall justeres ut fra bestillings høyde.

Lamellgardin +/- 5mm på bredden. Høyde +/- 5mm på system høyde.

Persienne +/- 3mm på bredden. Høyde justeres ut fra valgt bredde på lamell og total høyde. Fabrikken legger til for å få best mulig skjerming.

Liftgardin +/- 3mm på bredden. Høyde kan avvike noe pga. justering størrelse på folder og total høyde.

Om kunde oppgir feil mål vil ikke dette godkjennes som retur. 

Er det oppgitt og blitt laget produkt med feil mål i forhold til det som er ønsket oppfordrer vi til å ta kontakt med oss slik at vi kan se om det er mulig å endre noe eller om vi på andre måter kan hjelpe og finne en best mulig løsning.

Returkostnadene kan bli belastet kunde (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Tvist.                                                                                                                                      

Oppstår det en tvist med kunde vil Visor AS forholde seg til Forbrukerklageutvalgets avgjørelse.
 

Personopplysninger, personvernerklæring.                                                                          

Visor håndterer personopplysninger på en betryggende måte og ifølge Norsk lov. For å lese mer om vår personvernerklæring trykk her

Produktomtaler:

Vi har valgt å bruke Trustpilot til dette. Her er det derfor Trustpilot betingelser/retningslinjer som gjelder, les mer her. Spesielt for Visor.no er det satt opp overføring av informasjon som navn på kunde, e-post adresse og ordrenummer til Truspilot som ved mottak lagrer dette og sender ut automatisk e-post ca 3-4 uker etter bestilling. Ved gjenomføring av bestilling godtas også mottak av e-post med forespørsel om dere kan legge inn en omtale. Ved mottak av en forespørsel om omtale mail kan Dere om ønskelig avmelde dere fra denne listen. Ytterligere informasjon angående lagring av personopplysninger og hva som eventuelt lagres finner dere i vår personværn erklæring.

Priser og levering                                                                                                                   

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss anses som veiledende. 

Leveringstid oppgis per produkt på produkt siden og ordrebekreftelse som beregnet sendingsdato. Dvs. Beregnet dato for utsendelse fra vårt varemottak i Oslo.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Forsinket Levering.                                                                                                                 

Vi jobber kontinuerlig med å levere så hurtig som mulig. Av og til kan det oppstå forsinkelser og vi vil informere så godt som mulig om dette oppstår i produksjon eller transport inn til oss.                  

Visor er ansvarlig for å holde seg innenfor oppgitt leveringstid så lenge det ikke foreligger en så kaldt " Force majeure " (ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør, streik og naturkatastrofer hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten.) Bevegelige helligdager kan også forårsake små forsinkelser. Om kjøpet heves vil en eventuell tilbakebetaling utføres inne 14 dager.

Kundens plikter                                                                                                                     

Den som er registrert som kunde hos Visor, er ansvarlig for betaling av de ytelser Visor eller Visors samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Visors side.

Ekstraordinære forhold                                                                                                     

Visor er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Visor godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Visors kontroll, og som Visor ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Visor er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Visors side.

Visor er heller ikke ansvarlig for brudd på retningslinjer og informasjon gitt av Visor angående montering og eller bruk som kan føre til skader på andre bygningselementer. 

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Forbehold                                                                                                                                  

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisendringer.                                                       

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright                                                                                                                                 

Alt innhold på disse nettsidene er Visor sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Visor.

Kjøpsbetingelser Ver. 28.08.2023

Kontakt oss