PRISINFORMASJON. Det forventes betydelige prisendringer med økte priser fra 1.6.2022.

Personvern

Visor AS personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Visor AS samler inn og bruker personopplysninger.

Visor AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.visor.no

Daglig leder har det daglige ansvaret for Visor AS behandlinger av personopplysninger på visor.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Stuntcoder er Visor AS databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Serverbolt er vår driftsleverandør for visor.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Visor AS, Stuntcoders og Serverbolt som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Visor AS og Stuntcoders regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personopplysninger til tredjepart

Visor.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for visor.no.

Nettstatistikk

Visor AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på visor.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.106.89, brukes bare 195.159.106.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Visor AS til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

For å se en spesifisert oversikt på informasjonskapsler vi bruker, trykk her

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

 

Nyhetsbrev

Visor AS sender ut uregelmessige nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse.. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

3 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra.  Betalingsopplysninger hos visor.no: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Per dato er dette:

Klarna, faktura og konto

Collector Bank, faktura og konto

PyaPal, kortbetaling, faktura og konto

Stripe, kortbetaling Visa og Mastercard

For noen kunder som blir godkjent av oss bruker vi også Visma E-accounting system hvor vi sender faktura. Her vil navn, adresse, telefon nummer og e-post adresse lagres. De slettes etter pålagt nødvendig lagring Kjøps og Regnskaps loven.

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsløsninger, kan vi komme til å overføre dine personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og visor.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Sending av varer

Vi samarbeider med Postnord og Posten for transport av varer. I tillegg bruker vi Logistra Cargonizer EDI system for overføring av nødvendige mottaker informasjon som er navn, adresse, mobil telefon nummer og e-post adresse samt valgt utleveringspunkt. Opplysningene slettes innen 36 måneder

 E-post og telefon

Visor AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å kommunisere med våre kunder.

For e-post bruker vi billett systemet til Freshwork som gjør at vi lettere holder kontroll på hver enkelt henvendelse med billett / saksnummer. Opplysninger lagret her er e-post adresse, eventuelt mottatt navn, adresse og telefon nummer. Ved avsluttet sak lukkes denne og slettes automatisk etter 24 mnd.

Opplysninger mottatt per telefon blir enten lagret på Freshwork eller Visma ut fra opplysningens innhold og tilknytning.

Visor ASs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er kryptert men vi oppfordrer deg allikevel til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres. Telefonsamtaler til vår support nummer har likt oppsett.

Opplysninger om ansatte

Visor AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder, administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Visor AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Visor ASs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Visor AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: kundeservice@visor.no

Telefon: +47 401 27 600

Postadresse: Boks 100, 0509 Oslo

Besøksadresse: Østre Akervei 24 B, 0581 Oslo

Endring dato 13.08.2018

Kontakt oss