Valg av modell.

Valg av plissemodell avhenger av.

1 Størrelse på gardin / vindu.

2 Ønsket funksjon.

3 Eventuell kombinasjon modeller med samme tekstil

Bredde 20 - 120cm.

Her kan alle modeller velges, og funksjon blir derfor ofte det avgjørende.

 

 

Plisse Standard Up & Down / flyvende  Velg modell>>

Denne modellen her eget utvalg tekstiler som ikke kan kombineres med andre modeller.

Dette er en rimelig modell med maks bredde 120cm. Den monteres ofte oppe og nede helt ut i sidene, fire hjørner. Minimum innfesting dybde er 8mm men vi anbefaler 10mm og oppover.

 

Plisse Up & Down standard

 Bredde 20 - 160cm.

Alle modeller med unntak av Standard Up & Down / flyvende og Lux Up & Down / flyvende

Plissegardin CS Lux Up & Down / flyvende. (Beste kjøp) Velg modell >>

Denne modellen her eget utvalg tekstiler som ikke kan kombineres med andre modeller.

Dette er en meget eksklusiv Up & Down plisse til helt utrolig lav pris. Maks bredde er 160cm. Modellen monteres i fire hjørner, oppe og nede men kan også leveres med veggbrakett om den ønskes montert på list, vegg eller vindu / dør blad ( vertikal innfesting ). Minimum dybde innfesting er 8mm.

Modellen har farge utvalg profiler og håndtak og et eksklusivt utvalg dobbel tekstiler, halv transparent ( slipper gjennom lys 20 – 35 % ) og lystett tekstil med farger tilpasset hverandre.

Per dato selges denne kun med U profil men her kommer nå etter hvert flere profiler.

CS Lux har nå også snor betjent modeller for størrelse opp til 220 cm bredde 

Plisse CS Lux Up & Down

Bredde 20 - 150 cm.

Plissegardin Lux Up & Down / flyvende. Velg modell >>

Modell har tekstiler som kan leveres på de andre modellene under her.

En meget god Up & Down som har det største utvalget tekstiler, både singel og dobbel tekstil. Modellen har en lett skrånende U profil, en spesial profil med forhøyet front og en egen forsterket profil for bredder over 120cm. Spesial profil og forsterket profil kan leveres med magnet i trådbrakett som hjelper ved lukking av gardin (fult utspent). Modellen monteres i fire hjørner og minimum monteringsdybde er 8mm. For dybde under 12mm anbefales spesial profil som ikke vil lukke rundt trådbrakett. Her kan derfor magnet anbefales.

Modellen har fargeutvalg profiler og håndtak. Er vindu høyt kan det også velges transparent håndtak som vinkles og eventuelt betjening stav til hjelp for betjening øvre profil.

 

Plisse Lux Up & Down

Plissegardin Lux Up & Down special, Velg modell >>

En spesial modell vi har konstruert med to profiler i topp eller topp og bunn. Denne monteres med takbrakett og trenger minimum 12mm dybde. Modellen har integrert magneter i bredden, antall avgjøres av bredde på plissegardin. Dette gjør at den lukker meget godt når den er utspent. Takbrakett er utformet slik at det blir en liten lys glippe mellom fast profil og innfesting på ca 2mm. Denne passer meget godt til soverom hvor en ønsker montering i foring. I kombinasjon med lystett dobbel tekstil som på grunn av aluminium folie inne i celler blir noe stiv egner denne seg godt.

 

Plisse Lux Up & Down spesial

 Bredder 20 – 170cm

Plissegardin Lux, betjenes med håndtak. Velg modell >>

Dette er en modell som betjenes med håndtak. Tekstil er fast i topp og kan ikke senkes. I bunn har denne modellen trådbrakett. En plisse som ofte brukes på soverom. Den monteres med takbrakett i topp hvor det på grunn av brakettens utforming blir en liten glippe på ca 2mm fra topp av profil til innfesting. Minimum dybde på innfesting er 12mm men her kan det gjerne være 15mm og oppover. Takbrakett har en liten tunge som presses oppover ved demontering. Denne tungen kan sette inn mot innfesting om dybde tillater det eller ut mot rommet om dybde er begrenset.

 

Plisse betjenes med håndtak

Bredde 20 – 220cm

Plissegardin Lux, senkes fra topp, snorbetjent. Velg modell >>

Her kan det velges mellom to modeller. Den ene med feste i bunn for å holde plisse på plass og en modell uten feste i bunn (fritthengende) Modell betjenes med snor, en på hver side som betjener hver sin profil for senk eller hev av tekstil. Denne monteres med takbrakett i topp og trenger minimum 12mm dybde på innfesting. Modell er ofte brukt på større vinduer og vi anbefaler derfor god innfesting hvor 15mm dybde og oppover er en fordel.

Begge modeller har synlige tråder når tekstilpakke senkes fra topp. Tråder vil få en avstand med singel tekstil på ca. 20cm og dobbel tekstil ca. 30cm. Tråd farge vil være tilpasset farge på tekstil.

Her har vi lagt til modell CS Lux med eksklusiv dobbel tekstil til utrolig lav pris Velg modell>>

Plisse senkes fra topp, snorbetjent

 

Plissegardin Lux, fritthengende eller festet i bunn. Velg modell >>

Denne plisse modellen er en standard modell med valgfri side for snorbetjening. Her kan velges om en ønsker feste i bunn eller fritthengende. Modellen har fast tekstilpakke som ikke kan senkes fra topp. En enkel og stilren modell som har vært på markedet i mange år.

Modell festes med takbrakett og har minimum dybde innfesting på 12mm men som med de andre lignendemodeller anbefaler vi 15mm. Her vil brakett gjøre at det blir en liten lysglipp i topp på ca. 2mm.

 

Plisse Lux, betjenes med snor